World Trot är ett helägt dotterbolag till Y&B Trading AB som ägs av Robert och Margareta Lindström. Verksamheten i World Trot omfattar managering och promotion av avelshingstar.

Y&B Trading

Verksamheten i Y&B Trading består i övrigt av köp, försäljning och förmedling av travhästar. Den här delen av verksamheten sker både i Sverige och utomlands, privat och på olika auktioner. Dessutom utför vi besiktningsuppdrag för våra kunder på stuterier och inför auktioner, främst i Sverige, USA, Italien och Frankrike.

I Sverige anlitas vi bland annat av Avelsföreningen auktionsbolag Trottex för urval och besiktning av hästar till deras auktioner i samband med Elitloppet och Kriteriet.

Robert är uppvuxen på hästgård, tidigare arbetat inom Försvarsmakten och har i Y&B Trading nu varit verksam i mer än 20 år. Han är den som sköter kundkontakter och arbetet ”på fältet”. Margareta har under samma tid ansvarat för ekonomi, bokföring och övriga kontorssysslor.